více >>

Rádce

Co dělat v případě úmrtí našich blízkých

Pokud nám zemře někdo blízký, je přirozenou reakcí bolest a smutek. Ve chvílích nejhlubšího zármutku je ovšem nutné zařídit mnoho věcí spojených s pohřbem. Přinášíme vám několik rad, které vám pomohou je vyřešit co nejsnáze.

1. Pokud váš blízký zemře doma, volejte jeho praktického lékaře nebo lékařskou službu první pomoci (pohotovost). Pokud to z nějakého důvodu není možné, vytočte linku 155 (zdravotnická záchranná služba). Zde je třeba oznámit, že se jedná o úmrtí. Neexistuje žádná časová lhůta pro zavolání lékaře, není tedy nutné vše vyřizovat okamžitě.

2. Před příjezdem lékaře si – je-li to možné – připravte občanský průkaz zesnulého, jeho kartičku pojištěnce, rodný a oddací list, případně lékařské zprávy.

3. Přivolaný lékař vystaví List o prohlídce mrtvého (takzvaný ohledací list), bez něhož se nemůže uskutečnit převoz zemřelého. Originál si odveze, vy dostanete několik kopií pro pohřební službu.

4. Zavolejte vámi vybranou pohřební službu (mnohé fungují nonstop). Před jejím příjezdem můžete zesnulého obléci do šatů na pohřeb, nebo vhodný oděv pouze připravit a nechat převlékání na pracovnících pohřební služby.

5. Pokud lékař z nějakého důvodu nařídí pitvu a tělo zesnulého odveze jiná, než vámi vybraná pohřební služba, dostanete od ní informaci, kam jej převáží a lístek s kontaktní adresou a telefonem. Kontakty předáte vámi vybrané pohřební službě. Převoz na pitvu hradí zdravotní pojišťovna.

6. Pokud váš blízký zemřel v nemocnici, domově důchodců nebo léčebně dlouhodobě nemocných, vystaví ohledací list příslušný ošetřující lékař. Pracovníci tohoto zařízení vás pak informují o úmrtí. Výběr pohřební služby je na vás.

7. Pro sjednání pohřbu potřebujete svůj občanský průkaz, občanský průkaz a rodný list zemřelého (pokud je máte k dispozici), případně občanský průkaz jeho partnera (žije-li) a oddací list. U dětí mladších 15 let je třeba rodný list a občanské průkazy rodičů.

8. Pohřební služba za vás může kromě samotného pohřbu zařídit takzvaně na klíč mnoho dalších souvisejících služeb: parte, květiny, řečníka, hudbu, smuteční hostinu, dopravu pozůstalých atd. Pohřeb se obvykle koná do jednoho týdne od úmrtí.

9. Po pohřbu je nutné zařídit řadu praktických věcí spojených s různými závazky zesnulého (smlouvy apod.). Nejprve je třeba vyřídit úmrtní list. Ten vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu váš blízký zemřel. Je k tomu třeba doložit občanský průkaz zemřelého a jeho rodný či oddací list. Vše za vás případně může zařídit pohřební služba. Vystavený úmrtní list obdržíte poštou.

10. Na sociálním odboru obce s rozšířenou působností můžete požádat o pohřebné. To náleží člověku, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo byl rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelý (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měl ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

11. Žádosti o přiznání vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Předkládá se občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu), úmrtní list zesnulého, oddací list (při žádosti o vdovský/vdovecký důchod), rodné listy pozůstalých dětí (při žádosti o sirotčí důchod) a potvrzení o studiu (při žádosti o sirotčí důchod, pokud již dítě dokončilo povinnou školní docházku).

12. Notáře pro vyřízení dědictví vám přidělí soud a kontaktuje vás sám.

13. Odevzdat byste také měli řidičský průkaz zesnulého (dopravnímu inspektorátu), průkaz pojištěnce (příslušné zdravotní pojišťovně), cestovní pas a občanský průkaz (obci s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu) a vojenskou knížku (vojenské správě).


Nejčastější dotazy

  • K čemu slouží web Vzpomínej.cz?
  • Jak mohu zadat vzpomínku?
  • Jak mohu upravit vzpomínku?
  • Přidal jsem ke vzpomínce vzkaz, ale nevidím ho. Co mám dělat?
  • U vzpomínky jsem zapálil pietní svíčku, ale nevidím ji. Co mám dělat?
  • Rozsvítil jsem hvězdu, ale nevidím ji. Co mám dělat?
  • Nemohu se přihlásit, co mám dělat?
  • Zapomněl jsem heslo, co mám dělat?
  • Můj vzkaz byl zamítnut, co mám dělat?
  • Nemohu najít vzpomínku.

Pokud máte jakýkoliv jiný dotaz, kontaktujte nejbližší redakci Vašeho regionálního Deníku.
Kontakty najdete zde.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s, 2012 - 2022, všechna práva vyhrazena. Publikování obsahu Vzpomínej.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s, zakázáno.
VLTAVA LABE MEDIA a.s. je členem Sekce vydavatelů internetových titulů UNIE VYDAVATELŮ, O. S..

Kontakt na provozovatele Vzpomínej.cz: vzpominky@denik.cz, Všeobecné smluvní podmínky, Zásady zpracování osobních údajů, Změna osobních údajů,